Tilpasningsreaktionerne – stress, sorg og krise

Symptomer på stress starter ofte gradvist ved, at man har svært ved at slappe af, har tanker der ’kører’ rundt i hovedet, man får tiltagende svært ved at sove, hvilket er med til at udtrætte og svække en yderligere. Lysten til mad forsvinder, man er bekymret, forpint og i følelsesmæssig ubalance. Mange kan udvikle et overforbrug af alkohol, fordi alkohol i starten kan hjælpe en med at slappe af. Efterhånden kan man ikke opretholde normale sociale funktioner, og man kan ikke længere udføre de daglige gøremål, man forventer af sig selv. Angst, depression, handlingslammelse eller aggressive udbrud forekommer.