Angst

Angst – hvorfor opstår det og hvornår?

Når mennesker mærker angst mærkes det i kroppen: angst opstår når ens kamp-flugt reflex bliver udløst fra kontrolcenteret i hjernen og sewnder hormonbesked ud i kroppen: Nu skal du kæmpe eller flygte! Det grundlæggende angstrespons er en stærk overlevelsesrefleks som sikrer at vi fx lynhurtigt – uden at skulle tænke først – redder os ind på fortovet, hvis vi oplever at vi er ved at blive kørt ned af en bil. Men mange af de farer og udfordringer vi har som moderne mennesker er ikke så håndgribelige – vi belastes af mange ting som kan udløse en kamp-flugt tilstand i os i varierende grad. Kvinder har større hyppighed af angst end mænd, man mener at det bl.a. er genetisk bestemt, at nogle har en lav tærskel for at få udløst angst respons i kroppen. 

Som psykiater vil man nøje udspørge til hvilke situationer en person oplever angst i – man opdeler angst lidelser i situationsbunden- og ikke-situationsbunden angst:

Situationsbunden angst:

  • Enkel fobi (fx edderkoppefobi), socialfobi, agorafobi

Ikke-situationsbunden angst:

  • Panikangst, Generaliseret angst, OCD

Hvis angst opstår i mange forskellige situationer og er noget der har gennemtrængt ens liv også i barndommen, kan man kan have gavn af yderligere udredning for at se om der er bagvedliggende årsager. Man kan fx have  sansemæssige udfordringer og være højt sensitiv (HSP) og nogle  har også højt fungerende autismetræk der medfører at en lang række situationer – med rette- opleves som for overvældende eller for komplicerede og belastende.

Angst er derfor ikke bare angst – det er vigtigt at undersøge forløbet og udbredelsen af symptomerne i livsforløbet. Se evt. mere info under de enkelte angstlidelser.