Angst hos børn og voksne

Angst hos voksne adskiller sig ikke meget fra angst hos børn. Det er de samme diagnoser man stiller. Angstlidelser opstår tidligt i livet. Faktisk viser store befolkningsundersøgelser fra USA og Europa at ca. 50% af alle der får angstlidelser har fået symptomer når de fylder 11 år. De hyppigste angstlidelser hos børn er socialfobi og enkelfobier. Panikangst debuterer oftest i starten af tyverne.

Det er normalt at børn oplever angst når de udsættes for noget ukendt, som de ikke er sik-re på de kan håndtere. Mange angstfænomener hos børn går over, hvis de har en voksen der viser dem hvordan de skal gøre tingene. Den voksne guider barnet trin for trin – i bar-nets tempo – man fortæller om hvad man selv gjorde, dengang man selv skulle klare det, som ens barn nu frygter.

Hvis et barn ikke tør dét, som andre børn på samme alder kan og tør – og situationen får lov til at stå på i lang tid, så er det synd for barnet! Børn med angst vil gøre alt muligt for at undgå at deltage i aktiviteter de frygter. Jo længere tid undvigeadfærd får lov til at domine-re, jo mere kan det påvirke barnets vennerelationer og livsglæde – selv børn får depressi-on. Børn med angst skal have hjælp.

Voksne har tit brug for at tale med nogen om hvordan de bedst guider deres barn. Det er en god idé at tale med familie og venner om problemet og få input derfra. Hvis dét man gør for at hjælpe barnet, ikke rigtig mindsker barnets angst i løbet af nogle uger, så er det en god idé selv at tage en samtale eller to hos en psykolog eller en børnepsykiater med erfaring i angst hos børn. Forældre er dem der er bedst til at hjælpe deres børn, men man skal ofte klædes på til at hjælpe bedst muligt. Der er mange undersøgelser der viser at forældre relativt hurtigt kan lære at blive gode guider. Fx viser en undersøgelse fra 2017 at forældrene til 3-5årige børn der var hæmmede/ ængstelige, som fik 6 forældregruppe-undervisninger kunne mindske børnenes tendens til at få angst. Se https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28910693.

Følgende litteratur kan anbefales:

  • Dit barns følelsesmæssige intelligens; John Gottman; Gyldendal
  • Emotionally Intelligent Parenting; Maurice Elias, Steven Tobias & Brian Friedlander; Hodder & Stoughton
  • Bange, mere bange, angst; K Hellström, Å Hanell, L Liberman; Frydenlund Grafisk.