Post-traumatisk stress

Hos mennesker der har været udsat for voldsomt truende og katastrofelignende livsbegivenheder, kan der efter nogen tid udvikle sig en tilstand som benævnes post-traumatisk stresstilstand. Denne tilstand er en slags forsinket reaktion på exceptionelt truende eller katastrofeagtige oplevelser, som kan have stået på i kortere eller længere tid. Det kan være oplevelser i form af en naturkatastrofe, krig, at have overværet andres voldsomme død, tortur, voldtægt etc. Symptomer kan typisk være, at man oplever sig tilbagetrukket fra livet her og nu, og at man igen og igen oplever ’flashbacks’, dvs. genoplever de smertende minder og har mareridt når man falder i søvn. Samtidig er man præget af angst og undgåelsesadfærd, mange forsøger f.eks. at undgå at sove af frygt for mareridt. Angstlidelser, depression og misbrug er hyppige følgelidelser. Forløbet af en post-traumatisk stress-reaktion varierer, og afhænger bl.a. af om man stadig er del af et fællesskab, og har andre at dele sine sorger med. Psykiatrisk/psykologisk hjælp kan være nødvendig.