Behandling

Antal konsultationer

Det kan være svært at sige præcis, hvor mange konsultationer der er nødvendigt – det kommer an på ens problemstilling og hvad man tænker målet for behandling skal være. Nogle kan have for høje forventninger – andre kan have svært ved overhovedet at sætte ord på hvad deres problem er – derved kan målet for behandling blive at afklare hvad der er personens behov og hvad der ikke er et behov.

Nogle har flere typer angst/mange problemer, og det tager længere tid, end hvis det er mere afgrænset. Forløb med psykiatrisk udredning og kognitiv terapi er sædvanligvis 10 – 12 konsultationer over 5 – 8 måneder.

Før behandling
Det er vigtigt at prøve at gøre sig klart  – hvis man kan –  hvilke mål, man ønsker at få hjælp til at opnå i behandlingsforløbet? Spørg dig selv: Hvordan vil jeg gerne være anderledes/have det anderledes ved afslutning af behandlingen?

Tænk især på ændringer i relation til job, uddannelse, familie og venner. Tænk på symptomer, der generer dig eller som gør, at du undgår bestemte situationer. Skriv gerne det hele ned i form af stikord på en liste – en problemliste.

Den første samtale
Under den første samtale spørger jeg ind til problemerne og prøver at danne mig et indtryk af, hvordan de forskellige problemstillinger griber ind i hinanden. Desuden vil jeg gerne vide, om man evt. tidligere har været i behandling, om man fejler noget kropsligt, og om man får medicin. Hvis klienten er interesseret og jeg skønner, at de problemer man har er relevante at behandle med Kognitiv Adfærdsterapi aftales en ny tid. Ellers forsøger jeg at rådgive om, hvor det vil være mere relevant at søge behandling.

Efterfølgende samtaler
Vi laver en problemliste sammen, hvis ikke man selv er gået i gang. Det er vigtigt at se på hvilke problemer, der vejer tungest i ens liv lige nu, og hvor man er mest motiveret for at arbejde på forandring. Når vi har fået klarlagt præcis, hvad det er for nogle situationer/følelser, man har svært ved at klare, begynder det fælles arbejde med:

  1. Så vidt muligt løse/finde andre måder at forholde sig til reelle problemer (problemløsningsstrategier).
  2. Dernæst er det vigtigt at undersøge, om de tanker man gør sig i de vanskelige situationer er sande. Mange mennesker får nemt katastrofetanker og oplever gang på gang at ‘ryge ind i en ond cirkel’. Disse katastrofetanker kan man arbejde med, og ved træning vil man gradvis kunne lære at slippe ud af den ‘onde cirkel’.

Mellem konsultationer aftales evt. at afprøve nye strategier i hverdagen som er relevante for én.

Bliver man registreret?

Lægelig tavshedspligt vedr. journal: 
Som læge har jeg tavshedspligt. Der gives kun oplysninger til andre instanser, såfremt man selv ønsker det og har skrevet under på en samtykkeerklæring.

Læger har pligt til at føre journalnotat. Notater føres i et journalsystem, XMedicus, hvor der via kodeord oprettes en sikker VPN forbindelse. Oplysninger opbevares sikkert på en ser-ver som håndteres af XMedicus.

Når du betaler på konto: Banken registrerer din overførsel til min klinik med dit navn og/eller fakturanummer.

Medicin: Alle mennesker i Danmark som får medicin på recept bliver registreret på Sundhed.dk i det der hedder ‘fælles medicinkort’. Det betyder at enhver læge man er i behandling hos kan logge sig ind og se al medicin der er skrevet ud, uanset hvilken læge der har udskrevet det. Der er derfor ikke anonymitet mht. medicinrecepter mere.

Hvor længe er man registreret?
I henhold til Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 235, har læger pligt til at føre ordnede optegnelser. Disse skal opbevares i 10 år.