Pårørende

Som pårørende kan det være svært at sige til én man holder af, at man synes vedkommende bør søge hjælp.

Det er ikke desto mindre en god gerning at ville prøve at hjælpe, hvis man kan se at ens ven eller familiemedlem igennem længere tid har psykiske vanskeligheder eller opfører sig påfaldende/anderledes.

Man kan søge information på Internettet eller på biblioteket, og hvis man finder noget materiale der virker relevant forsigtig give det videre til den pågældende. Man kan prøve at finde et roligt tidspunkt og evt. foreslå at få en konsultation hos den praktiserende læge. Man kan evt. tilbyde at gå med, hvis vedkommende ønsker det.

Der er flere patientforeninger, hvor man kan ringe anonymt. Disse telefonnumre kan være relevante at finde frem til den pågældende. Se fx www.angstforeningen.dk eller www.psykiatrifonden.dk.

Når det drejer sig om unge, der burde møde i skole/tage uddannelse og som bagatelliserer/undviger at tale om, hvorvidt der er problemer, er det meget vigtigt så tidligt som muligt at få motiveret vedkommende til at tale med en udenforstående professionel. I de unge år er selvværdsfølelsen skrøbelig, og hvis man ikke har lært at bede om hjælp til problemer er risikoen for misbrug og depression stor.