Enkelfobi

Udbredelse i befolkningen
Enkelfobier er særdeles hyppige lidelser, ca 10% af befolkningen har en eller flere helt specifikke genstande eller situationer, som fremkalder angst, og som man derfor forsøger at undgå at udsætte sig for.

Symptomer
Specifikke fobier er angst udløst af fx specielle dyr som fugle og mus, højder, torden, mørke, at flyve, lukkede rum, at gå på offentlige toiletter, specielle spiser, tandlægebesøg, synet af blod eller sår, angst for at blive smittet af sygdom. Angst for nåle er en fobi, der kan have store konsekvenser, idet man derfor undgår at gå til tandlæge og undgår at gå til læge/søge hospital, hvis man bliver syg.

Udsættelse for den fobiske situation kan fremkalde et regulært panikanfald.

Reaktioner
Graden af lidelse afhænger af, i hvor høj grad tilværelsen må indskrænkes for at undgå det frygtede. Tilstandene er som regel mindre invaliderende, men dog yderst belastende for mange mennesker.

Behandling
Den specifikke fobi opstår i barndommen og er stabil. Det vil sige, den er lige angstfremkaldende livet igennem hvis ubehandlet. Behandlingen er psykologisk behandling i form af kognitiv adfærdsterapi, som skal tilpasses den enkelte type fobi. 90% bedres eller helbredes efter nogle få timers behandling.