Stress

Man kan inddele stress- og krisetilstande efter, hvor svært et traume eller en belastning man har været udsat for, og hvornår ens ’reaktion’ opstår. Den akutte stresstilstand og den post-traumatiske stress-tilstand er begge karakteriseret ved at opstå ved så overvældende belastninger, at næsten alle mennesker der udsættes for dem udvikler disse symptomer.

Mere almindelige belastninger, f.eks. længerevarene uoverensstemmelser i hjemmet eller på arbejdspladsen, lang tids overbelastning p.g.a. for mange arbejdsopgaver eller ’livskriser’, kan fremkalde eller være medvirkende årsag til at forskellige psykiske lidelser opstår. Stress over længere tid kan således fremprovokere en angstlidelse, en depression eller andre psykiske lidelser. Ved disse tilstande er der oftest en personlig sårbarhed tilstede forud for den belastende begivenhed. Det vil sige, at den belastning der udløser symptomerne hos den enkelte, ikke nødvendigvis ville gøre det hos andre mennesker.