Profil

Marianne Breds Geoffroy

Marianne Breds Geoffroy
Speciallæge i psykiatri siden 1999.

Kognitiv Klinik
Nørregade 41, København

Faglig profil

Tillidshverv
2001- Medstifter af Angstforeningen og medlem af Bestyrelsens faggruppe
2008-2010 Formand for Psykoterapiudvalget under Dansk Psykiatrisk Selskab
2009-2013 Formand f. Dansk Selskab for Klinisk Neuropsykiatri
2010-2011 Medlem af Forebyggelsespolitisk Styregruppe, Lægeforeningen
2012-2013 Medlem af Dansk Psykiatrisk Selskabs styregruppe: Retningslinier for behandling af voksne med ADHD
2019-2020 Medlem af Det Nationale Stresspanel v. Sundheds- og Ældreministeriet  
   
Relation til medicinalvirksomheder
Honorar i forbindelse med foredrag for læger
   
Medlemsskaber
DPS: Dansk Psykiatrisk Selskab
Dansk Medicinsk Selskab
SAKT:  Selskab for Adfærds- og  kognitiv terapi (CBT)
Medlem af De Skandinaviske selskaber for Biologisk Psykiatri, DSPB
   
Videnskabelige arbejder
1986 Guldmedalje afhandling, Københavns Universitet:
En på litteraturen baseret vurdering af basale biologiske mekanismer til grund for depression, med udgangspunkt i en dyredepressionsmodel,  side 1-149
1993 Ph.D grad:
Undersøgelse og validering af dyre-depressionsmodellen Learned Helplessness
   
Videnskabelige artikler
1988-1993 I perioden er der udkommet 9 videnskabelige artikler. Forskning er udført dels i Danmark ved Rigshospitalet i samarbejde med Sct. Hans Hospitals laboratorium, dels i Paris ved CNRS, Laboratoires de Physiologie Nerveuse.
   
Ansættelser
1999-2000 Afdelingslæge, psykiatrisk afd. O, Rigshospitalet, København
2000-2001 Afdelingslæge, uddannelseskoordinator i psykiatri,  Roskilde Amt Sygehus, Fjorden
2001-2004 Afdelingslæge, afd. M, Sct. Hans Hospital
2004-2009 Overlæge Hvidovre Hospital/ Alkoenhederne i H:S
2009-2011 Behandlingsansvarlig overlæge, Lænke-ambulatorierne, etablering af ADHDambulatoriet
2011- Speciallægekonsulent for BOAS, bosted for unge m.autisme.
2012 Vikar for overlæge DPC Nykøbing Sjælland
2013  Overlægevikar Norge: Stokmarkness psykiatrisk afd. og ambulatorium 
2014 Overlægevikar Norge: Stokmarkness psykiatrisk afd. og ambulatorium
2015-2016 Overlægevikar Næstved Psykiatrisk Klinik, Region Sjælland
   
Privat speciallægepraksis
2011-
2011-2012
Kognitiv klinik, Nørregade 41, 2, 1165 K
BOAS
   
Oplysende materiale
 • Sundhedsstyrelsen: Faglig sekretær for udarbejdelse af Referenceprogram for Angstlidelser hos voksne: kan downloades på SST.dk, 2007
 • Kognitiv terapi ved generaliseret angst, Best Practice, fagligt lægeblad om psykiatri og neurologi, nr 9, 2008
 • Debatindlæg, tekster og anmeldelser i lægefaglige tidsskrifter, Angstavisen og OCD-nyt, 2008
  Netdoktor.dk: ADHD og misbrug samt ADHD hos voksne 2010
 • BestPractice, Magasin for psykiatere og neurologer: Artikel om differentialdiagnostik ved ADHD, 2015
   
Bøger
 • Fremtidig udvikling indenfor Kognitiv Terapi, kapitel 12 i: Oestrich I.R. og Kolstrup N.: Kognitiv terapi i lægepraksis, Psykologisk Forlag, 2002
 • Hvem får stress – og hvorfor? Marianne Breds Geoffroy, Børsens Forlag, 2008
 • Basisbog i Psykiatri, Pensumbog for sygeplejersker, kapitel 9: ADHD, Redigeret af Henrik Day Poulsen, Munksgaard 2011
 • Et liv i Kaos, voksne med ADHD, kapitel 11: Kognitiv adfærdsterapi til ADHD af Thomsen og Damm, 2 udgave, 2011
 • Kognitiv adfærdsterapeutisk gruppeterapi, kapitel 8: Gruppeterapi til ADHD hos voksne. Eds: Birger Larsen og Tina Holm Nyland, Hans Reitzels Forlag, 2015
 • Grundbog i psykiatri, 2 udgave. Kap. 29 ADHD hos voksne. Eds. Erik Simonsen og Bo Møhl, Hans Reitzels Forlag, 2017
 • Ung med Stress, SideBySide Publishing 2019 / saxo.com
 • Ramt af Stress, Akademisk Forlag 2019
   
Seneste 5 års foredrag og undervisning
2015 De økonomiske omkostninger ved ADHD, chairman, Lilly symposium, København jan. 2015

Behandling af ADHD, IRF, kursus for praktiserende læger, København, marts 2015

Behandling af ADHD, IRF, kursus for praktiserende læger, Århus, april 2015

Hvem får stress og hvorfor?, Årsmøde for psykiatriske sygeplejersker, Middelfart. Sponsoreret af Shire, sept. 2015

Kognitiv Terapi til voksne med ADHD, 2 dages workshop for psykologer, CEKTOS København, nov. 2015

ADHD og autisme, kursus for speciallæger, København, sponsoreret af HB Pharma, København

2016 Voksne med ADHD? Pensionen Brøndbyhus, Kriminalforsorgen, marts 2016

ABC om ADHD, Bedre Psykiatri, København, maj 2016

ADHD og/eller Autismespektrum forstyrrelse? Temadag for speciallæger, Vejle, sponsoreret af HB Pharma, maj 2016

Ny app mod angst: PanicRelief.dk. Invitation til fremlæggelse af app’en på dialogmøde om teknologier til mennesker med psykiske lidelser og kognitive udfordringer, Odense kommune og Wellfare Tech., sept. 2016

ADHD hos unge, 1 dages workshop, CEKTOS, dec. 2016

2017 Autisme hos voksne: Diagnostik. Psykiatrien Region Sjælland, Vordingborg, jan 2017

Hjemve, Koloniernes årsmøde feb. 2017

ADHD hos voksne, Uddannelse for psykologer i klinisk psykopatologi modul III, DGI-byen maj 2017

ADHD, Bedre Psykiatri, nov. 2017

2018 Diagnostik af autisme hos voksne, halvårsmøde for praktiserende psykiatere SAPP, maj 2018

ADHD hos voksne, Uddannelse for psykologer i klinisk psykopatologi modul III, DGI-byen maj 2018

2019 Stress hos unge og voksne, Bedre Psykiatri København, april 2019

Motivation – hvorfor er det så svært at gøre noget ved den? ADHDforeningens årsmøde, Korsør, maj 2019

ADHD hos voksne, Uddannelse for psykologer i klinisk psykopatologi modul III, DGI-byen maj 2019

ABC om ADHD, Bedre Psykiatri Vordingborg, maj 2019

Stress, DR2 Deadline fra Folkemødet på Bornholm d. 14 juni, 2019

Angst – Overmodig, Oplæg sammen med Peter Lund Madsen på Folkemødet Bornholm for Lundbeckfonden, juni 2019

Temadag om angst, Selvstændige Psykologers Sektion, København nov. 2019

Angst og Ængstelighed hos børn, kursus ved Seminarer.dk, nov. 2019

Motivation – hvorfor udskyder vi? Socialstyrelsen og Kriminalforsorgen, Projekt Resocialisering, Horsens dec. 2019

2020 Stress hos Unge, Bedre Psykiatri Taastrup, marts 2020

 

Skriv et svar