Betaling

Takster
Pris pr. konsultation: 1.700 kr. pr. session á 50 min.

Man kan ikke bruge en henvisning fra egen læge, da jeg ikke er i sygesikringsordningen.

Pris for konsultation betalt af firma-ordninger, kommuner eller forsikringer (periodisk betaling): 2.000 kr. pr session


Afregning
Honorar bedes indbetalt til Nordea konto 2191 627 667 8157 dagen før konsultation.


Afbud

Man kan ringe afbud på tlf. 23 66 31 78, op til 24 timer før man har konsultation. Hvis man ringer afbud senere eller udebliver, betales der fuld konsultationspris.


Refusion hvis man er tilmeldt gruppe 2 i sygesikringen

Borgerservice yder refusion på 932 kr. pr. konsultation, hvis man er tilmeldt sygesikringsgruppe 2

  • Hvis man ønsker at skifte fra sygesikringsgruppe 1 til 2, så kan man frit kan vælge speciallæge uden først at få en henvisning fra sin læge. Man får da adgang til refusionen ved at indsende den betalte regning til Borgerservice.
  • OBS: Man vil da også skulle betale et gebyr når man konsulterer sin egen læge, men al sygehusbehandling er fortsat gratis.
  • Man skifter fra gruppe 1 til gruppe 2 via Borgerservice.dk. Det koster et gebyr på 190 kr. at få udstedt nyt Sygesikringskort.  Man skal mindst have været et år i gruppe 2, før man kan skifte tilbage til gruppe 1.