Angst hos børn

Angst hos børn og voksne

Angst hos voksne adskiller sig ikke meger fra angst hos børn. Det er de samme diagnoser man stiller. Angst hos børn opstår tidligt i livet. Faktisk viser store befolkningsundersøgelser fra USA og Europa at ca. 50% af alle der får angstlidelser har fået symptomer når de fylder 11 år. De hyppigste angstlidelser hos børn er socialfobi og enkelfobier. Typisk opstår panikangst senere i livet.

Det er normalt at børn udviser angst når de udsættes for noget ukendt som de ikke er sikre på de kan håndtere. Mange angstfænomener hos børn går over, hvis de har en voksen der viser dem hvordan de skal gøre og hjælper dem med at være ‘modige’ og turde takle udfordringer lidt efter lidt – med en tryg hånd i ryggen.

Hvis et barn ikke tør det som andre børn på samme alder kan og tør – og det får lov til at stå på i lang tid – så kan det være tegn på at man skal søge rådgivning. Børn vil langt hellere undgå at deltage i aktivteter og isolere sig hvis de frygter situationer. Jo længere tid undvigeadfærd får lov til at dominere, jo mere kan det påvirke barnets humør og livsglæde – selv børn får depression hvis de føler de ikke slår til!  

Følgende litteratur kan anbefales:

  • Dit barns følelsesmæssige intelligens; John Gottman; Gyldendal
  • Emotionally Intelligent Parenting; Maurice Elias, Steven Tobias & Brian Friedlander; Hodder & Stoughton
  • Bange, mere bange, angst; K Hellström, Å Hanell, L Liberman; Frydenlund Grafisk.