Betaling 04-06-2018

Takster
For klienter der er medlem af sygesikringsgruppe 1 er prisen 1.500 kr. pr. session á 50 min.

For klienter der er medlem af sygesikringsgruppe 2 er prisen 1.500 kr. pr. session á 50 min, se dog under punktet Refusion.
Pris for konsultation betalt via firmaer, kommuner eller forsikringer (periodisk betaling): 2.000 kr. pr session

Betaling v. behandling
Der betales kontant eller med check v. fremmødet.

Afbud
Man kan ringe afbud på tlf. 23 66 31 78, op til 24 timer før man har konsultation. Hvis man ringer afbud senere eller udebliver, betales der fuld konsultationspris.

Refusion hvis tilmeldt gruppe 2 i sygesikringen
Kommunen yder refusion på ca. 650 kr. pr. session, hvis du er tilmeldt sygesikringsgruppe 2 (det fremgår af dit sygesikringskort hvad gruppe du er i).

Der tages desværre ikke imod henvisninger fra praktiserende læge, dvs. hvis du er i sygesikringsgruppe 1 ydes der ikke refusion.

Hvis man har tilmeldt sig sygesikringsgruppe 2 (det står på det gule sygesikringsbevis med et to-tal), så kan  man frit vælge en speciallæge, uden at skulle have en henvisning fra sin praktiserende læge. Man skal da selv betale ved lægekonsultation og får refusion for en stor del af beløbet ved at indsende sin betalte regning til Borgerservice. Man vil ofte skulle betale et gebyr på f.eks. 100 kr. for recepter hos sin praktiserende læge. Der er fortsat gratis behandling på sygehus.

Hvis man vil skifte fra gruppe 1 til gruppe 2, gøres det via Borgerservice.dk i hjemkommunen. Man skal mindst have været 1 år i gruppe 2, før man kan skifte tilbage til gruppe 1. Det koster et gebyr på ca. 150 kr. at få udstedt nyt Sygesikringskort.

Læs mere om sygesikring
På kommunens hjemmeside eller se folderen ”Sygesikringsbeviset – og hvad det giver ret til”. Folderen fås hos kommunen, eller du kan læse den på  www.sundhed.dk.